OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK)

  • Son Güncelleme Tarihi:

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 03.07.2017

Portföy Dağılımı

Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OTK % 100 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir.
Alım/Satım Saatleri 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür.
Alım Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.