OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (OTF)

  • Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00

Fon Kartı İçin Tıklayınız


Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
Fon Toplam Değeri65,459,306.97
Birim Pay Değeri1.794009

Portföy Dağılımı

Diğer% 0.01
Özel Sektör Kira Sertifikası% 92.93
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece Katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OTF % 40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
% 40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
% 20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00509589 (milyondaellivirgüldokuzbinbeşyüzseksendokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yaklaşık % 1,86 (yüzdebirvirgülseksenaltı)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30-13:30 arası verilen alım ve satım talimatları T+0’da işleme dönüşür.
Alım Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.