OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU (OGF)

  • Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00

Fon Kartı İçin Tıklayınız


Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 03.12.2018
Fon Toplam Değeri28,041,195.92
Birim Pay Değeri1.919060

Portföy Dağılımı

Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 33.07
Yurt İçi Ortaklık Payları% 6.11
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 1.28
Finansman Bonosu% 53.33
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki grup şirketleri tarafından ihraç edilen, borsada işlem gören ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Ayrıca, “borçlanma araçları fonu” niteliği taşıması nedeniyle, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ihraççılar tarafından ihraç edilen sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Söz konusu yatırım stratejisi kapsamında, öncelikli ve ağırlıklı olarak, OYAK grubu şirketleri tarafından ihraç edilen kredi riski düşük ve sabit getirili özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılması ve piyasa faiz öngörüsü doğrultusunda fon portföyünün vadesi ile varlık dağılımının aktif olarak yönetilerek özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir.

Özel Fon Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütleri
OGF % 35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Değişken)
% 35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit)
% 20 BIST KYD 91 DIBS + %10 BIST KYD Repo (Brüt)

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0026'sı (milyonda yirmialtı) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yıllık yaklaşık %0,95 (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür.
Alım Satım Yerleri Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Unvan İletişim Bilgileri
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park
7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İstanbul
0212 319 12 00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.