OYAK Portföy Altın Katılım Fonu (OGD)

  • Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00

Fon Kartı İçin Tıklayınız


Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 14.08.2020
Fon Toplam Değeri108,820,263.66
Birim Pay Değeri1.877201

Portföy Dağılımı

Yurt İçi Ortaklık Payları% 5.84
Kıymetli Maden% 81.01
Özel Sektör Kira Sertifikası% 1.50
Kıymetli Maden% 81.01
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi fon toplam değerinin en az %80’ı devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OGD % 90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
% 10 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0048 (yüzbindekırksekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yıllık yaklaşık % 1,752 (yüzdebirvirgülyediyüzelliiki)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür
Alım Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı; Kurucu’nun yanısıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Unvan İletişim Bilgileri
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park
7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İstanbul
0212 319 12 00
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. www.turkiyefinans.com.tr
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
Ümraniye / İstanbul
0216 586 70 00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.