Özel Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi hizmeti; bireysel ve kurumsal yatırımcılar için, sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin, imzalanan portföy yönetimi sözleşmesinin şartlarına bağlı kalınarak ve yatırımcının risk profiline uygun olarak başlangıçta belirlenen karşılaştırma ölçütü ve süre çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Portföy Yönetimi stratejisi oluşturulurken, uluslararası risk yönetimi standartlarına bağlı kalınarak, aktif bir yönetim uygulanır ve her dönemde katma değer yaratılması hedeflenerek, yatırımcıların portföylerinin istikrarlı bir şekilde büyümesine özen gösterilmektedir.