İnsan Kaynakları

Sermaye piyasalarında görevlerinin gerektirdiği yetkinliklere sahip, OYAK PORTFÖY’ü geleceğe taşıyacak, yeni projeler üretmek için kendilerini sürekli geliştiren ve takım ruhunu benimseyen tüm çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır.

İnsan Kaynakları uygulamaları; verilen hedeflere ulaşabilmek için bir şirketin mevcut “iş bilgisini” kullanacak “insan kaynağı” potansiyeli ve bu potansiyelin “doğru yerde doğru şekilde kullanımının” en az finansal olanaklar kadar önemli olduğu gerçeği ile hareket etmeyi sağlayacak sistemlerin yapılandırılması ilkesini benimsemektedir.

İş ortağı, yol gösterici, işlevsel, öncülük eden, proaktif insan kaynakları yönetimi çerçevesinde “gelişime açık, kurumun organizasyonel yapısını destekleyici ve yapıcı sistemleri kurabilmek, yönetim, yöneticiler, çalışanlar adına verimin, kalitenin ve motivasyonun artış eğiliminde olduğu şirket kültürü oluşumuna katkıda bulunmak İnsan Kaynakları Birimi’nin en önemli prensibidir.

  • İşe Alım ve Kariyer Yönetimi

    İşe alım sürecinde çalışan adaylarımız, ilgili pozisyonuna yönelik birebir görüşmelerin yanı sıra pozisyona bağlı olarak gelişen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları , Genel Yetenek Testi, Kişilik Envanteri ve İngilizce Sınavı gibi araçlar kullanılarak değerlendirmeye tabii tutulmaktadır.

    OYAK PORTFÖY Yönetimi A.Ş, açık pozisyonlara başvuruları kurumsal internet sitelerinin yanı sıra Linkedin ve kariyer.net aracılığıyla kabul etmektedir.

  • Performans ve Yetenek Yönetimi
  • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  • Ücret ve Yan Haklar

İş Başvurusu/Staj Başvurusu

Bizlere bilgi@oyakportfoy.com.tr e-posta adresi üzerinden ulaşarak özgeçmişinizi paylaşabilirsiniz.