OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (OGB)

  • Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 12:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 13.01.2021
Fon Toplam Değeri645,363,626.63
Birim Pay Değeri3.147311

Portföy Dağılımı

Yurt İçi Ortaklık Payları% 99.74
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 0.26
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, büyüme potansiyeli yüksek şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: altyapı yatırım ve hizmetleri, inşaat, gıda, sağlık, tarım, madencilik, finans, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat, enerji ve benzeri yatırım hizmetleri. Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapabilecektir.

Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Tebliğ) tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim altyapısına kavuşturulabilir, operasyonel gelişime uygun, sürdürebilirlik ve katma değerli ürün yaratma potansiyeli olacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri: borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleri ile gerçekleştirilecektir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütleri
OGB Karşılaştırma Ölçütü yoktur.

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00247’ünden (yüzbindeikiyüzkırkyedi) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yıllık yaklaşık %0,90 (yüzdesıfırvirgüldoksan)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.