Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Standart EYF (EST)

  • Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 07.05.2013
Fon Toplam Değeri60,047,304.47
Birim Pay Değeri0.025669

Portföy Dağılımı

Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 4.52
Yurt İçi Ortaklık Payları% 25.96
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 0.78
Kamu Borçlanma Araçları% 68.74
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fonun temel amacı, Türk Lirası borçlanma araçlarını ağırlıklı olarak kullanarak Türk Lirası bazında gelir elde etmektir. Fon bunun yanısıra sabit getirili yatırım araçlarında alım/satım işlemleri yapabildiği gibi yasal sınırlar çerçevesinde hisse senedi piyasasına da yatırım yapabilir.

Fon portföyü yönetmelikte ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir portföy dağılımı tercihinde bulunmayan yatırımcıların birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
FİBA Holding A.Ş.18,850,000 TL%94.25
Diğer1,150,000 TL%5.75
Toplam20,000,000 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
EST % 55 BIST- KYD DİBS Tüm Endeksi
% 25 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi
% 5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi
% 10 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit)
% 5 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Değişken)

Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %1,825
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 0,001 adet

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.