OYAK PORTFÖY İKINCI DEĞIŞKEN FON – OBP izahnamesinin 7.1.3. Maddesinin Güncellenmesi Hakkında

 • 01.07.2022 12:32

ESKİ HALİ:

7.1.3.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

 1. Pay Senedi Kurtajı:

Yurtiçi pay senedi işlemlerinden %0,05 (onbinde beş)

 1. Türev Araçlar Kurtajı:

Yurtiçi türev araç işlemlerinden %0,05 (onbinde beş)

 1. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:

-     Takasbank Para Piyasası işlemleri %0,003(yüzbinde üç)

-      BİST Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı %0,003 (yüzbinde üç)

-      Hazine İhalesi %0, 010(onbinde bir)

-      BİST Repo ve Ters Repo Pazarı Overnight %0,003 (yüzbinde üç)

-      Overnight dışında vadelerde BİST Repo ve Ters Repo Pazarı %0,006 (yüzbindealtı)

 1. Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemin komisyon tutarı fona birebir oranında yansıtılır.

Aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç olarak gösterilmiştir.

 

YENİ HALİ:

7.1.3.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Kurtajı:

 • Yurtiçi pay senedi işlemlerinden %0,05 (onbinde beş)

Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:

 • Takasbank Para Piyasası işlemleri (1-7 gün arası vadeli işlemlerde) %0,003 (yüzbindeüç)
 • Takasbank Para Piyasası işlemleri (7 günden uzun vadeli işlemlerde) %0,00038 (milyondaüçnoktasekiz)*gün sayısı
 • BİST Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı %0,003 (yüzbinde üç)
 • Hazine İhalesi %0, 010(onbinde bir)
 • BİST Repo ve Ters Repo Pazarı Overnight %0,003 (yüzbinde üç)
 • Overnight dışında vadelerde BİST Repo ve Ters Repo Pazarı %0,006 (yüzbindealtı)

Türev Araçlar Kurtajı:

 • Yurtiçi türev araç işlemlerinden %0,05 (onbinde beş)

Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemin komisyon tutarı fona birebir oranında yansıtılır.

Aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç olarak gösterilmiştir.