OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON – ODS izahnamesinin 7.1.2. Maddesinin Güncellenmesi Hakkında

  • 01.07.2022 12:29

ESKİ HALİ:

7.1.2.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1-Pay komisyonu: Yurtiçi pay senedi işlemlerinden %0,05 (onbindebeş)

2-Sabit getirili menkul kıymet komisyonu

-Takasbank Para Piyasası işlemleri (1-7 gün arası vadeli işlemlerde) %0,0025

(yüzbindeikibuçuk)

-Takasbank Para Piyasası işlemleri (7 günden uzun vadeli işlemlerde) %0,00033

(rnilyondaüçnoktaüç)*gün sayısı

-BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı %.0,002 (yüzbindeiki)

-BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarı %0,00055 (milyondabeşnoktabeş) * gün sayısı

-Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalesi %0,00 (sıfır)

3-Türev Araçlar Kurtajı: Yurtiçi türev araç işlemlerinden %0,05 (onbindebeş)

4-Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemin komisyon tutarı fona birebir oranında yansıtılır.

Aracılılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç gösterilmiştir.

 

YENİ HALİ:

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay komisyonu:

  • Yurtiçi pay senedi işlemlerinden %0,05 (onbindebeş)

Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:

  • Takasbank Para Piyasası işlemleri (1-7 gün arası vadeli işlemlerde) %0,003 (yüzbindeüç)
  • Takasbank Para Piyasası işlemleri (7 günden uzun vadeli işlemlerde) %0,00038 (milyondaüçnoktasekiz)**gün sayısı
  • BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı %.0,002 (yüzbindeiki)
  • BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarı %0,00055 (milyondabeşnoktabeş) * gün sayısı
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalesi %0,00 (sıfır)

Türev Araçlar Kurtajı:

  • Yurtiçi türev araç işlemlerinden %0,05 (onbindebeş)

Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemin komisyon tutarı fona birebir oranında yansıtılır.

Aracılılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç gösterilmiştir.