OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU – OFS izahnamesinin 7.1.3. Maddesinin Güncellenmesi Hakkında

  • 01.07.2022 12:17

ESKİ HALİ:

7.1.3.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1-Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: %0,05 (onbindebeş)

2-Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Kesin Alım Satım İşlemleri: %0,002 (yüzbindeiki)

Hazine İhalesi İşlemleri %0 (sıfır)

3-Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

1 – 7 gün arası vadeli işlemler: %0,0025 (yüzbindeikibuçuk)

7 günden uzun vadeli işlemler: %0,00033 (milyondaüçnoktaüç) *gün sayısı

4-Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

O/N İşlemler: %0,001 (yüzbindebir)

O/N Hariç İşlemler: %0,001 (yüzbindebir) * gün sayısı

5-VİOP İşlem Komisyonu: %0,05 (onbindebeş)

6-Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu:

BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup %0,015 (onbindebirvirgülbeş) +BMV

Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemin komisyon tutarı fona birebir oranında yansıtılır.

Aracılılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç gösterilmiştir.

 

YENİ HALİ:

7.1.3.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1-Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: %0,05 (onbindebeş)

2-Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Kesin Alım Satım İşlemleri: %0,002 (yüzbindeiki)

Hazine İhalesi İşlemleri %0 (sıfır)

3-Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

1 – 7 gün arası vadeli işlemler: %0,003 (yüzbindeüç)

7 günden uzun vadeli işlemler: %0,00038 (milyondaüçnoktasekiz) *gün sayısı

4-Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

O/N İşlemler: %0,001 (yüzbindebir)

O/N Hariç İşlemler: %0,001 (yüzbindebir) * gün sayısı

5-VİOP İşlem Komisyonu: %0,05 (onbindebeş)

6-Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu:

BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup %0,015 (onbindebirvirgülbeş) +BMV

Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemin komisyon tutarı fona birebir oranında yansıtılır.

Aracılılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç gösterilmiştir.