OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu - OTF

Son Güncelleme : 23.07.2024 - 0:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :19.01.2018
Fon Toplam Değeri :209,467,146.72
Birim Pay Değeri :3.158328
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Kira Sertifikası%83.08
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece Katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fon Dokümanı

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OTF% 40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
% 40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
% 20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden % 0,00509589 (milyondaellivirgüldokuzbinbeşyüzseksendokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti OranıYaklaşık % 1,86 (yüzdebirvirgülseksenaltı)
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri08:30-13:30 arası verilen alım ve satım talimatları T+0’da işleme dönüşür.
Alım Satım YerleriFon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmemektedir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

www.turkiyefinans.com.tr
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL
0216 676 20 00

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.