OYAK PORTFÖY OYAK Üyeleri ile Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu - OGF

Son Güncelleme : 20.06.2024 - 10:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :03.12.2018
Fon Toplam Değeri :55,709,596.03
Birim Pay Değeri :3.770793
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)%3.09
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri%1.25
Finansman Bonosu%95.66
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki grup şirketleri tarafından ihraç edilen, borsada işlem gören ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Ayrıca, “borçlanma araçları fonu” niteliği taşıması nedeniyle, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ihraççılar tarafından ihraç edilen sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Söz konusu yatırım stratejisi kapsamında, öncelikli ve ağırlıklı olarak, OYAK grubu şirketleri tarafından ihraç edilen kredi riski düşük ve sabit getirili özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılması ve piyasa faiz öngörüsü doğrultusunda fon portföyünün vadesi ile varlık dağılımının aktif olarak yönetilerek özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir.

Fon Dokümanları

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OGF% 35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Değişken)
% 35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit)
% 20 BIST KYD 91 DIBS + %10 BIST KYD Repo (Brüt)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden % 0,0026'sı (milyonda yirmialtı) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti OranıYıllık yaklaşık %0,95 (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş)
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür.
Alım Satım YerleriKatılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.