OYAK PORTFÖY İkinci Fon Sepeti Fonu - OFI

Son Güncelleme : 23.07.2024 - 0:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :25.07.2022
Fon Toplam Değeri :96,704,883.00
Birim Pay Değeri :2.181728
Portföy Dağılımı
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri%1.17
Yabancı Özkaynak%78.05
Diğer%3.02
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi, Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Farklı sektörlere ve yatırım temalarına odaklanarak orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri hedefi çerçevesinde hisse senedi odaklı yerli yatırım fonları ile hisse senedi odaklı yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon portföyünün yönetiminde hisse senedi piyasalarındaki getirinin uygun bir risk dağılımı ile yansıtılması esastır. Coğrafya, sektör ve yatırım teması bazlı çeşitlendirme ile riskin azaltılması amaçlanmaktır. Fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir.

Fonun risk değer aralığı 5-7 olacaktır. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.

Yabancı sermaye piyasası araçlarından, ortaklık payları ve borsa yatırım fonu katılma payları ve depo sertifikaları fon portföyüne dahil edilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Belirli dönemlerde ağırlıklı olarak yabancı ortaklık paylarına, yabancı borsa yatırım fonlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapabilecek olması nedeniyle fon kur riski içerebilir.

Fon Dokümanları

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OFIFonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden yaklaşık %0,00342 (yüzbindeüçvirgülkırkiki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücretsi OranıYıllık yaklaşık %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri08:30 – 13:00
Alım Satım YerleriKatılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mah, Büyükdere Cd. No:255/802 Nurol Plaza 34398
Sarıyer/İstanbul

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.