Oyak Portföy

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (FEI)

  • Son Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 - 21:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 19.12.2013
Fon Toplam Değeri156,478,432.11
Birim Pay Değeri0.012863

Portföy Dağılımı

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları% 91.26
Özel Sektör Borçlanma Araçları% 0.20
Yurt İçi Ortaklık Payları% 3.72
Ters Repo% 0.00
Takasbank Para Piyasası% 0.53
Kira Sertifikaları% 0.0
Mevduat Hesapları% 0.00
Yabancı Ortaklık Payları% 0.00
Yabancı Borçlanma Araçları% 0.00
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler% 0.00
Diğer% 3.95
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BİST 100 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
FİBA Holding A.Ş.18,800,000 TL%94
Diğer1,200,000 TL%6
Toplam20,000,000 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Fon Karşılaştırma ölçütü
FEI % 85 BIST-1KYD DİBS Uzun Endeksi
% 10 BIST- KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL
% 5 BIST-100 Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %0,36
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 0,001 adet

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Oyak Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Oyak Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.