OYAK Portföy

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarımıza ait İzahnamelerin KAP ve Şirket İnternet Sitesinde Yayımlanması Hakkında.

  • 19.02.2019 15:50

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler MADDE 13 – 2 (b) maddesi kapsamında yapılan değişiklikler sonrası Güncel Fon İzahnamelerimiz KAP'ta ve şirket internet sitesi "Fon Bilgilendirme Dokümanları - Menkul Kıymet Yatırım Fon İzahnameleri" bölümünde yayımlanmıştır.

İzahname Güncelleme Konusu;

  • Fon izahnamelerinin I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER başlığı altında bulunan 1.3. Kurucu Yöneticileri bilgilerinin güncellenmesidir.

Saygılarımızla,

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.