Oyak Portföy

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Arttırımı hakkında

  • 05.12.2017 16:53

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI :

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-350.11-E.13415 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 4.250.000-TL den tamamı nakden karşılanmak sureti ile 2.500.000-TL artırılarak 6.750.000-TL ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmış olup; Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden arttırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, sermaye artırımı ile ilgili Yönetim Kurulu Beyanı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye arttırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.

 

Sermaye arttırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı ve ilgili beyan

SPK 12233903-350.11-E.13415 sayılı yazı

Saygılarımızla,

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.